Khô âm đạo do thiếu estrogen Nguồn: “Vaginitis, Estrogen-Deficient” – Ferri 2017 Giáo dục bệnh nhân Tránh các chất gây kích ứng trực tiếp như xà phòng thơm và các sản phẩm vệ sinh phụ nữ Tránh đồ lót tổng hợp, tránh mặc quần áo bó chặt Toa Thuốc Thường xuyên sử dụng chất làm […]

Read More

  Crohn’s disease is an autoimmune disorder, in which the body’s immune system attacks the gastrointestinal tract. Crohn’s disease causes inflammation of the digestive system, and can affect any area from the mouth to the anus.

Read More