Viêm phế quản cấp Nguồn: “Acute Bronchitis” – Ferri 2017 Kiến thức bệnh nhân Nhiễm trùng do virut là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phế quản (rhinovirus, virut cúm, adenovirus, virut syncytial hô hấp) Các sinh vật không điển hình (Mycoplasma, Chlamydia pneumoniae) Nhiễm khuẩn (Bordetella pertus- sis, Haemophilus influenzae, Moraxella, Streptococcus pneumoniae) Giáo […]

Read More

I. Types: Gram Positive Cocci Facultative Anaerobes Staphylococcus (cocci in clusters) Microaerophilic Streptococcus (cocci in chains, except pneumococcus which is in pairs) Enterococcus (cocci in chains) Rods Obligate Anaerobes Clostridium (spore forming) Facultative Anaerobes Corynebacterium Listeria Bacillus anthracis (spore forming) Obligate aerobes Bacillus Cereus (spore forming) Mycobacterium (weakly Gram Positive but strongly acid-fast) Branching Facultative […]

Read More