Khô âm đạo do thiếu estrogen Nguồn: “Vaginitis, Estrogen-Deficient” – Ferri 2017 Giáo dục bệnh nhân Tránh các chất gây kích ứng trực tiếp như xà phòng thơm và các sản phẩm vệ sinh phụ nữ Tránh đồ lót tổng hợp, tránh mặc quần áo bó chặt Toa Thuốc Thường xuyên sử dụng chất làm […]

Read More

https://www.skincanceratoz.org/SkinCancerAtoZ/media/SkinCancerAtoZ/Sections/01-YourSkin/Introduction/SC-01-SkinCancer.mp4 As our largest organ, the skin protects against heat, light, injury and infection. It also helps control body temperature, stores water and fat, and makes vitamin D. Our skin has multiple layers, but the two main layers are the epidermis, which is the upper or outer layer, and the dermis, which is the lower […]

Read More