Viêm phế quản cấp Nguồn: “Acute Bronchitis” – Ferri 2017 Kiến thức bệnh nhân Nhiễm trùng do virut là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phế quản (rhinovirus, virut cúm, adenovirus, virut syncytial hô hấp) Các sinh vật không điển hình (Mycoplasma, Chlamydia pneumoniae) Nhiễm khuẩn (Bordetella pertus- sis, Haemophilus influenzae, Moraxella, Streptococcus pneumoniae) Giáo […]

Read More