Key Highlights

 • Bệnh nhân thuờng đến khám vì triệu chứng không đặc hiệu như suy nhược, hôn mê, trầm cảm và tăng cân nhẹ.
 • Triệu chứng lâm sang thuờng nhẹ hoặc không có.
 • Khám có thể thấy da khô, lưỡi dày, phù mắt và nhịp tim chậm.
 • Tăng TSH và giảm fT4.
 • Điều trị bằng levothyroxine với liều khởi đầu là 1,6 microgram / kg mỗi ngày hoặc 25 microgram mỗi ngày ở bệnh nhân lớn tuổi hoặc bệnh nhân có bệnh mạch vành.
 • Điều trị quá mức có thể dẫn đến cuờng giáp

 

History & Exam

Other Factors

 • weakness
 • lethargy
 • cold sensitivity
 • constipation
 • weight gain
 • depression
 • menstrual irregularity
 • myalgia
 • dry or coarse skin
 • eyelid edema
 • thick tongue
 • facial edema
 • coarse hair
 • bradycardia
 • deep voice
 • diastolic hypertension with or without narrow pulse pressure
 • delayed relaxation of tendon reflexes
 • goiter

History & Exam Details

Diagnostic Tests

1st Tests To Order

 • serum TSH

Other Tests to Consider

 • free serum T4
 • serum cholesterol
 • CBC
 • fasting blood glucose
 • serum CK
 • serum sodium
 • antithyroid peroxidase antibodies

Diagnostic Test Details

Treatment Options

Ongoing

confirmed overt primary hypothyroidism

 • healthy with age <50-60 years
 • levothyroxine
 • pre-existing CAD or age >60 years
 • low-dose levothyroxine

subclinical hypothyroidism with TSH over 10 milli-international units/L

 • low-dose levothyroxine

Treatment Options Details

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *