Các bài nghiên cứu chuyên khoa, được dịch phần tóm lược để gợi ý xây dựng đề tài luận văn sau đại học.