MÔ TẢ

Khi sờ nắn bụng ở vị trí một phần tư dưới trái, bệnh nhân cảm thấy đau ở một phần tư dưới phải.

NGUYÊN NHÂN

Thường là viêm ruột thừa; tuy nhiên, theo lý thuyết, bất kì cơ quan nào ở một phần tư dưới phải bụng khi bị viêm đều có thể tạo ra dấu Rovsing.

CƠ CHẾ

Khi sờ nắn bụng ở một phần tư dưới trái, phúc mạc bị kéo căng hướng về phía ruột thừa viêm, kích thích ruột thừa và phúc mạc và khu trú cơn đau ở phần tư dưới phải.

Ý NGHĨA

Độ nhạy 22–68% và độ đặc hiệu 58– 96%, PLR 2.5 và NLR 0.7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *