BỘ MÔN NỘI ĐẠI HỌC Y KHOA HUẾ Hoàng Bùi Bảo Ngày sinh: 30.09.1968 Nơi sinh: Thừa Thiên Huế. Quê quán: Thuỷ Biều, Huế. Dân tộc: Kinh. Chổ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 12 kiệt 1 đường Đoàn Hữu Trưng, Thành phố Huế. Điện thoại cơ quan: 054.845519 Điện thoại gia đình: 054.845410;  […]

Read More

Loạt bài giảng này là sự đầu tư công sức, trí tuệ để thực hiện của TS. Nguyễn Đức Nghĩa – bộ môn giải phẫu học, Đại học Y Hà Nội nhằm giúp cho các bạn sinh viên có thể nắm chắc cơ bản về giải phẫu, cũng như dễ dàng ôn tập lại kiến […]

Read More