CIWA-Ar for Alcohol Withdrawal https://www.mdcalc.com/ciwa-ar-alcohol-withdrawal When to Use. Patients in a variety of settings, including outpatient, emergency, psychiatric, and general medical-surgical units, for whom there is clinical concern for alcohol withdrawal. Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol (CIWA-Ar) Scale , Special Instructions: SCORE less than or equal to 7: Reassess every 1 hour X 2, […]

Read More

Goals of pharmacologic therapy of acute agitation: Produce calming effect quickly without excessive sedation Provide early treatment of underlying psychosis Minimize treatment-related adverse events Assure patient and staff safety Options for Management of Acute Agitation with Intramuscular Therapy Acute Agitation Requiring Intramuscular Therapy Undifferentiated agitation Psychotic agitation ⇒ LRZ (DOC); HLD + LRZ; ZIP; OLZ Acute […]

Read More

Chẩn đoán Tiêu chuẩn “Ngày Buồn Nghỉ Một Mạch” Kéo dài trong ngày hoặc vài ngày (4-72 giờ) Buồn ói/ói Phải nghỉ nơi yên tĩnh Đau một bên Kiểu mạch đập Các triệu chứng khác: Giới nữ Không có tiền triệu (aura) Có triệu chứng mắt hoặc thần kinh Sợ ánh sáng Nói ngọng (dysarthria) […]

Read More

  Máu nhiều carbonic sẽ tập trung vào các tiểu tĩnh mạch sau đó đổ về các tĩnh mạch lớn hơn cuối cùng đổ về tâm nhĩ phải của tim bằng hai tĩnh mạch chủ trên và dưới Hệ tuần hoàn máu gồm có tim đóng vai trò như một cái bơm đẩy máu vào […]

Read More